MUSIIKKI- JA KULTTUURIKESKUS VERSO

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO:n vanhusten hyvinvointiin liittyvä valtakunnallinen VirkistysVerso-projekti (2005-2011) on päättynyt. Projektiin liittynyt laaja poikkitieteellinen tutkimus osoitti, että ikäihmisille järjestetyllä VirkistysVerso-toiminnalla oli huomattava positiivinen vaikutus ikäihmisten mielialaan sekä päivittäisistä toiminnoista selviämiseen. Hoitohenkilökunnan toteuttamalla säännöllisellä VirkistysVerso-toiminnalla voitiin myös vaikuttaa merkittävästi hoitolaitoksissa asuvien vanhusten puhekyvyn ja puhumisaktiivisuuden paranemiseen. Suomen Kulttuurirahaston tukema VirkistysVerso-tutkimus julkaistiin Suomen musiikkitieteellisen seuran Musiikki-lehden …

lue koko artikkeli →
Page 5 of 5«12345