MUSIIKKI- JA KULTTUURIKESKUS VERSO

Hankkeet

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO:n käynnissä olevat hankkeet ovat olleet VirkistysVerso-projekti, Kultaralli-hanke ja Varhaisiän musiikkikasvatushanke. Hankkeet limittyvät ajallisesti toisiinsa ja niiden sisällöt tukevat toisiaan. Yhteistä kaikille on se, että niissä etsitään uusia näkökulmia ja toimintamuotoja taide- ja kulttuuritoiminnalle sekä toteutetaan ennakkoluulottomasti monipuolista toimintaa erilaisille kohderyhmille.