MUSIIKKI- JA KULTTUURIKESKUS VERSO

Kultaralli

Kultaralli – kulttuuria ja taidetta ikäihmisille

Kultaralli-hankkeen taustalla on VirkistysVerso-projekti, jonka vaikutukset ovat olleet huomattavat. Kultaralli jatkaa kulttuuri- ja taidetoiminnan integroimista osaksi yhä useamman ikäihmisen arkea. Kultaralli on viisivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka tähtää sekä laitoshoidossa että kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin ja vireyden lisäämiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Hankkeen ytimenä on yleisöyhteistyö, jota toteutetaan ja kehitetään uusien ja laajenevien kohderyhmien tarpeisiin. Kultaralli-hankkeen tavoitteena on edelleen jatkaa kulttuuri- ja taidetoiminnan integroimista säännölliseksi osaksi vanhustyötä mm. kehittämällä uusia toimintamalleja, laajentamalla kohderyhmiä sekä lisäämällä ikäihmisten musiikkitoimintaa tukevaa koulutusta eri ammattikunnille. Hankkeen eri osa-alueiden avulla muokataan asenteita kulttuurille myönteisimmiksi sekä luodaan uusia väyliä arvokkaan vanhuuden toteutumiseksi.

Kultaralli-hanke on alkanut vuonna 2009 ja se on pohjautunut vapaaehtoistyöhön.