MUSIIKKI- JA KULTTUURIKESKUS VERSO

VirkistysVerso

VirkistysVerso-projekti v. 2005−2011

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO ry aloitti vuonna 2005 VirkistysVerso-projektin, joka on ulottunut valtakunnallisesti jo yli 160 kuntaan. VirkistysVerso-projektin keskeiset osa-alueet ovat olleet ikäihmisten viriketoimintaan liittyvän materiaalin tuottaminen, toiminnan ja koulutuksen järjestäminen sekä tutkimus- ja kehittämistyön toteuttaminen. Hankkeeseen liittyvä taide- ja kulttuuritoiminnan malli (VirkistysVerso) on kehitetty vuosina 2005−2009. Projektin tavoitteena on ollut tuoda ikäihmisille iloa, hyvää oloa ja mielen virkeyttä laulujen, kuunneltavan musiikin, tarinoiden, runojen sekä eri aisteja aktivoivien taide-elämysten avulla.

Projektin tuotoksena syntynyttä VirkistysVerson toimintamallia ja siihen liittyvää materiaalia käytetään tällä hetkellä arviolta 1000:ssa eri vanhustenhoitoyksikössä, useissa sosiaalialan oppilaitoksissa, musiikinalan oppilaitoksissa sekä kulttuuri- ja hyvinvointihankkeissa. Helposti käytettävä ja sovellettava VirkistysVerso-materiaali on koulutusten lisäksi edesauttanut musiikillisen toiminnan käynnistymistä ja juurtumista osaksi arjen hoitotyötä. Materiaali on koettu erittäin tarpeellisena ja se on antanut hoitohenkilökunnalle apuvälineen toteuttaa säännöllistä musiikki- ja taidetoimintaa. Materiaali on lisäksi toiminut kimmokkeena käyttäjien omille, uusille ja luoville ideoille sekä edistänyt työn ammatillista mielekkyyttä. VirkistysVerso-projekti on osoittanut, että kulttuuri- ja taidetoimintaa on mahdollista sisällyttää ja integroida hoitohenkilökunnan toteuttamaan arjen työhön.

VirkistysVerson tutkimusprojekti

Valtakunnallinen VirkistysVerson tutkimusprojekti käynnistyi vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston tukemana. Poikkitieteellisellä tutkimuksella selvitettiin minkälaisia yhteyksiä säännöllisellä VirkistysVerso-toiminnalla on vanhusten päivittäiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tutkimustulokset vahvistivat, että säännöllisellä musiikkitoiminnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti sekä vanhusten mielialaan että päivittäisistä toiminnoista selviämiseen. Koe- ja kontrolliryhmien väliset erot osoittivat musiikkiryhmäläisten selviävän kontrolliryhmään verrattuna erittäin merkittävästi paremmin päivittäisistä toiminnoista.

Ensimmäinen VirkistysVerso-tutkimuksen artikkeli julkaistiin Suomen musiikkitieteellisen seuran Musiikki-lehden teemanumerossa ”Musiikki ja mieli” toukokuussa 2011.

KIITOS tutkimuksessa mukana olleille virkistysverso-toiminnan vetäjille: Anne Ahonen, Terhi Kuparinen (Nurmijärven Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot), Liisa Purhonen, Sari Viitanen, Marja Hietanen, Mirjam Urpilainen, Sirkku Tikkanen, Riikka Kauppinen, Ira Huttunen ja Nina Holst (Kustaankartanon vanhustenkeskuksen E- ja H-talot), Sari Kallioranta ja Fiona Tharmaratnam (Käpyrinteen palvelutalo), Hanna-Leena Tammiruusu (Haagan Helanderkoti), Niina Rajantie (Kinaporin palvelukeskus), Tiina Hirvikangas ja Marja Heino (Mathilda-koti), Liisa Haverinen, Satu Savilaakso ja Mari Soudunsaari (Veljeskoti), Eija Pernu (Tunturilan palvelukeskus), Vuokko Kälkäjä ja Maria Leiviskä (Virekoti Kiiminki). Lämmin kiitos myös projektin kummitädille Pirkko Lahdelle!