MUSIIKKI- JA KULTTUURIKESKUS VERSO

Tutkimusjulkaisu

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO:n kehittämää VirkistysVerso-toimintaa tutkittiin vuosina 2009–2010. Tutkimus tarkasteli musiikkitoiminnan yhteyksiä vanhusten hyvinvointiin suomalaisissa vanhustenhoitolaitoksissa. Tutkimusongelmana oli selvittää onko vanhuksille järjestetyllä musiikkitoiminnalla yhteyttä vanhusten päivittäisiin toimintoihin, hyvinvointiin, mielialaan ja sosiaaliseen aktiivisuuteen verrattuna niihin saman hoitolaitoksen vanhuksiin, jotka eivät osallistu musiikkitoimintaan.

Tutkimusryhmää johti dosentti Inkeri Ruokonen ja työryhmässä olivat mukana myös professori Heikki Ruismäki ja yliopettaja Ritva Ollaranta Helsingin Yliopistosta sekä LL Katriina Moilanen, ODL Terveys Oy:stä.

Tulosten perusteella koeryhmän mieliala oli loppumittauksessa kontrolliryhmää erittäin merkitsevästi positiivisempi. Musiikkitoimintaan osallistuneet vanhukset olivat myös sosiaalisesti aktiivisempia ja heidän päivittäinen omatoimisuutensa ja muistikykynsä oli merkittävästi kontrolliryhmää parempi loppumittauksessa.

Ensimmäinen tutkimukseen liittyvä tutkimusartikkeli julkaistiin Suomen Musiikkitieteellisen seuran erikoisjulkaisussa Musiikki ja Mieli 1 /2011.

http://www.mv.helsinki.fi/home/hruismak/julkaisut_files/virkistysverso.pdf

LISÄTIEDOT:

Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto

p. 050-5606209

iruokone@mappi.helsinki.fi